Tese de doutoramento

Integración de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en una escuela de primaria de Galicia. Estudio de caso

Estudo de caso dunha escola de Primaria de Galicia onde son utilizadas Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC) nos procesos de ensino e aprendizaxe.

Dificultades de aprendizagem escolar na mestría do código escrito

O traballo sitúase nunha liña de investigación que trata de salientar a importancia do dominio do código escrito, e máis concretamente na súa vertente receptiva, como elemento fundamental na acción

A xornada escolar na vida cotiá na infancia. Análise da incidencia das modalidades de sesión "partida única" nos procesos de...

A tese analiza a incidencia da organización do tempo no desenvolvemento da vida cotiá da infancia nos seus contextos familiar/extrafamiliar e escolar.

Cambio y continuidad en la política exterior de España hacia Marruecos: de la política de equilibrios a la política global...

Desde a disciplina da ciencia política e aplicando os enfoques propios do foreign policy analysis, a hipótese principal que guia esta investigación é a relación secuencial entre a chegada ó poder e

O réxime xurídico- privado dos montes veciñais en man común: natureza e titularidade

Ó falar de "Montes Veciñais en Man Común e tratar de xustifica-lo seu estudio cómpre sinalar que nos atopamos diante dun tema que na actualidade ten unha enorme trascendencia práctica, sobre todo n

Las orientaciones laborales en España y sus determinantes sociodemográficos.

Esta tese enmárcase no ámbito dos estudos que analizan o cambio de valores nas sociedades desenvolvidas e céntrase na esfera do traballo.

La protección de las obtenciones vegetales. El privilegio del agricultor

O obxeto da presente tese doctoral é o estudo do Privilexio do agricultor, como límite ó Dereito do obtentor.

El papel de las instituciones en el orígen y en la evolución de la Cofradía de Pescadores Gallega. Estudio de casos

Neste traballo preténdese aplicar a teoría institucional na análise organizacional ao caso concreto das cofradías de pescadores galegas.Trátase de corporacións cuxa existencia é previa á propia for

Estilos de aprendizaje y estilos de pensamiento en estudiantes universitarios de la Ciudad de Temuco (Chile)

A través da presente investigación puidose indagar sobre cales eran os estilos de aprendizaxe e de pensamento que prevalecen nos estudantes da Universidade Maior da cidade de Temuco (República de C

Caracterización molecular de genes relacionados con la biosíntesis y percepción del etileno en tejidos reproductivos...

Director/a: Ángel Matilla Carro

Áreas: Ciencias Experimentais,Universidade de Santiago de Compostela