Investigación

El desarrollo profesional de los docentes. Estudio de caso con profesores experimentados de Educación Física.

O desenvolvemento profesional dos docentes preséntase como o obxetivo a acadar pola formación de profesores.

Os materiais curriculares na construçao do conhecimento profissional do professor de matemática: tres estudos de caso

O presente traballo incide no coñecemento profesional do profesor de Matemáticas, centrándoo no coñecemento didáctico e, en especial, na utilización que fai de determinados materiales curriculares.

O sector audiovisual e a Sociedade da Información en Galicia. Situación e prespectivas.

Esta tese de doutoramento está motivada pola necesidade de coñecer a implicación da primeira industria cultural de Galicia, o audiovisual, cos patróns definitorios da Sociedade da Información.

Fundamentals of potential applications of ionic liquids in solvent extraction and absorption refrigeration

Nesta tese estúdianse as oportunidades dos líquidos iónicos como disolventes en extracción líquido-líquido para a separación de éteres terciarios e alcois, e de hidrocarburos aromáticos e alifático

Estabilidad relativa de compuestos organolíticos polifuncionalizados y aplicaciones sintéticas del reagrupamiento Estanna-brook

Director/a: Francisco Javier Sardina López e Mª Rita Paleo Pillado

Áreas: Ciencias Experimentais,Universidade de Santiago de Compostela

Est. comparativ.de las caract. físico-químicas, nutric. y microscópicas del tomate (Licopersicon esculentum Mill) procedente...

Director/a: Mª Ángeles Romero Rodríguez; Mª Lourdes Vázquez Odériz; Enrique Arbones Maciñera

Áreas: Ciencias Experimentais,Universidade de Santiago de Compostela

Estudio Coupled Cluster de potenciales de interacción en complejos de Van der Waals

A evaluación teórica dos espectros rovibracionais en complexos de Van der Waals pódese afrontar dende diversos niveis de complexidade, sendo preciso o emprego de métodos ab initio para conseguir re

Production and characterization of the 7H resonance

Director/a: María Dolores Cortina Gil e Hervé Savajols

Áreas: Ciencias Experimentais,Universidade de Santiago de Compostela