Investigación

Programa Galego de Muller e Ciencia

O Programa Galego de Muller e Ciencia 2008-2012 (PGMC), que foi aprobado o 17 de outubro do 2008 polo Pleno da Unidade de Muller e Ciencia de Galicia, constitúe un reto importante por canto pretend

Premio María Josefa Wonenburger Planells

O galardón, que se entrega por vez primeira, quere resaltar as traxectorias relevantes de mulleres nos eidos da ciencia e a tecnoloxía, e o seu nome pretende ser unha homenaxe á figura da matemát

Obxectivos

Os obxectivos, así coma a finalidade da Unidade de Muller e Ciencia de Galicia, son os seguintes:

Presentación

As actuacións dende a perspectiva de xénero nos ámbitos social, científico, tecnolóxico e educativo son estratéxicas para avanzar cara a un modelo de sociedade máis xusta e acorde coas necesidades

Manía en el Anciano

A epidemioloxía no anciano non está del todo clara aínda, algúns estudos suxiren que a frase maniaca do transtorno afectivo bipolar non é común en este grupo de idade(Wertham 1929;Roth 1955) e outr

Polimorfismos de las proteínas de la leche en ganado vacuno Holstein-Frison. De Cantabria. Relación con los principales rasgos p

Estudanse as frecuéncias xenéticas na agrupación Holstein-Frisian de Cantabria, os seus efeitos na producción durante a primeira lactación e a aptitud queixeira tanto de forma experimental como na

Embriogénesis somática en uercus robur L. Crioconservación y fidelidad genética de los sistemas embriogénicos

Director/a: Ana María Vieitez Martín e Concepción Sánchez Fernández

Áreas: Ciencias da Saúde,Universidade de Santiago de Compostela